ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

โพสต์โดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019