ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) โพสต์โดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019