ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/Anusarnsunthorn